Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ungdomspartier og politiske ideologier

Hvordan kan vi skape et godt samfunn? De politiske partiene har ulike idéer og tanker om hvordan samfunnet burde organiseres og utformes. Utforsk de grunnleggende idéene, verdiene og visjonene til ungdomspartiene i norsk politikk.
Hånd holder en vifte med kort med politiske partilogoer på. Foto.

Utforsk ideologiene

 1. Velg et politisk ungdomsparti.

 2. Beskriv sentrale kjennetegn på partiets ideologi? Bruk gjerne kildene lenger ned på sida.

 3. Finn minst to aktuelle politiske saker.

  1. Hva er ungdomspartiets standpunkt i de politiske sakene du har valgt?

  2. Hvordan kan du bruke partiets ideologi for å forklare partiets standpunkt i de aktuelle sakene?

 4. Sammenlign partiets ideologi med ideologien til et annet parti. Hva er de viktigste likhetene og forskjellene?

Kilder du kan bruke

Fremskrittspartiets ungdom og liberalismen

Høyre og liberalkonservativ ideologi

Unge Venstre og liberal ideologi

Kristelig folkepartis Ungdom og kristendemokratisk ideologi


Grønn ungdom og grønn ideologi

Senterungdommen

Arbeidernes ungdomsfylking og sosialdemokratisk ideologi

Sosialistisk ungdom og sosialistisk ideologi

Rød Ungdom og sosialistisk og kommunistisk ideologi

Fordypningsoppgaver

 1. Liberalismen er et viktig utgangspunkt for ideologiene på høyresida i norsk politikk. Utforsk hva som er forskjellene og likhetene mellom ideologiene til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

 2. Sosialismen er et viktig utgangspunkt for ideologiene på venstresida i norsk politikk. Utforsk hva som er forskjellene og likhetene mellom ideologiene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

 3. Diskuter ideologiene i klasserommet. Del klassen inn i grupper som skal representere hvert sitt politiske parti. Velg noen aktuelle politiske spørsmål, som økonomisk ulikhet og velferdsstatens rolle, og diskuter spørsmålene i plenum.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 24.06.2023

Læringsressurser

Ideologisk ståsted