Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Politisk sak – gruppearbeid

Hva mener Høyre om skatt? Hva mener Rødt om fengselsstraffer? Og hvorfor mener de det? I dette gruppearbeidet skal dere fordype dere i én sak og to partier med ulikt syn på saken.
Elever samarbeider i klasserommet. Foto,
Åpne bilde i et nytt vindu

Forberedelser

 1. Del dere inn i grupper på 3 – 4 elever.
 2. Velg en politisk sak dere vil undersøke. Gruppene bør velge forskjellige saker. Fordel saker fra lista under. Dere kan også komme med egne forslag til saker og velge aktuelle saker fra lokalpolitikken.
  • Bør vi ha lekser i skolen?
  • Bør vi gi pengestøtte til bønder?
  • Bør vi gi pengestøtte til kunstnere?
  • Bør vi senke skattene?
  • Bør vi ha strengere straffer?
  • Bør vi finne nye oljefelt?
  • Bør vi få flere private sykehus?
  • Bør vi beholde kontantstøtten?
  • Bør leger ha muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort?
  • Bør vi ta imot flere flyktninger?
 3. Individuelt: Sett dere grundig inn i saken og undersøk hva de ulike partiene står for. Ta notater og ta vare på lenker til kildene dere bruker.
 4. I gruppa: Bestem dere for hvilke to partier dere vil fordype dere spesielt i.
 5. Forbered en presentasjon på 10-15 minutter.

Innholdet i presentasjonen

 1. Kort innledning: Presenter saken og de ulike partienes standpunkt.
 2. Hoveddel 1: Ta for dere to partier og vis argumenter og motargumenter (f.eks. gjennom en debatt).
 3. Hoveddel 2: Hvorfor mener partiene som de gjør? Se argumentene i sammenheng med partienes politikk ellers, deres ideologi og verdier.
 4. Kort avslutning/oppsummering.

Debatt

 • Kjør en avstemning i klassen og velg en sak dere vil debattere.
 • Arranger en debatt i klassen. Dere kan for eksempel ha et panel med elever som representerer ulike partier med spørsmål og innspill fra salen, eller dere kan ha en mer åpen debatt i klassen der dere fremmer deres egne meninger.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 28.04.2020

Læringsressurser

Ideologisk ståsted