Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om andregradsfunksjoner?

LK20LK06
Sist oppdatert 03.03.2020
Skrevet av Elisabet Romedal

Læringsressurser

Ikke-lineære funksjoner