Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fysiske og virtuelle identiteter og vennskap

Tenk på relasjoner du har hatt til venner gjennom livet ditt. Kan vennskap i den virtuelle verdenen være like sterke som vennskap "i virkeligheten"?
Ung kvinne med blå maling i ansiktet og lange, spisse ører, ring i nesen og spesielle tenner som står opp fra munnen. Hun har et bånd med store nagler rundt halsen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Gaming, virkelighet og vennskap

Husker du historien om Mats? Les artikkelen om han igjen: Først da Mats var død, forsto foreldrene verdien av gamingen hans (NRK).

Sitt sammen i grupper og diskuter:

  1. Da Mats døde, ble foreldrene svært overrasket over hvor mange som møtte opp i begravelsen. Foreldrene var ikke klar over hvor mange venner Mats hadde på internett. Drøft hva dette sier om ulike generasjoners syn på det å være sosial eller å ha venner.

  2. Karakteren til Mats på internett heter "Lord Ibelin Redmoore". Etter å ha lest historien til Mats, reflekter over hvordan identiteten til internettkarakteren er annerledes enn identiteten til Mats i "virkeligheten".

  3. Tenk på egne relasjoner du har hatt til venner opp gjennom livet ditt. Er relasjonen til mennesker du møter, fysisk sterkere enn til dem du møter virtuelt? Hvorfor/hvorfor ikke?

  4. Når man oppnår suksess i en virtuell verden, men ikke i den virkelige verdenen, kan det også ha noen uheldige konsekvenser for gamere?

Oppgave 2. Digitalt feltarbeid

På Universitetet i Oslo sine nettsider kan du lese masteravhandlinger skrevet av studenter i sosiologi og sosialantropologi. Katina Ulven har har gjort feltarbeid på sosiale prosesser i dataspillet World of Warcraft og skrevet World of Warcraft. En analyse av online sosialitet og kroppslige praksiser (duo.uio.no). Les side 44 i masteroppgaven, under overskriften "4.5 Hva er en venn?", og svar på disse spørsmålene:

  1. Les definisjonene på vennskap som presenteres i teksten. Stemmer dette med dine egne opplevelser av vennskap?

  2. Hva tror du er likhetene og forskjellene mellom to brevvenner på 1800-tallet og to World of Warcraft-venner i dag?

  3. Hvis du skulle ha gjort et feltarbeid på en digital plattform, hva ville du ha valgt og hvorfor?

CC BY-SASkrevet av Julie Spro.
Sist faglig oppdatert 28.05.2021

Læringsressurser

Mediepåvirkning