Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Gjør deg kjent med hvordan algoritmer bidrar til å skreddersy informasjonen du får gjennom mediene, og hvordan kunstig intelligens kan brukes og misbrukes. Målet er at du skal bli en bevisst mediebruker.

Når du har jobbet med denne læringstien, skal du

  • vite hva kunstig intelligens er, og hvordan algoritmer fungerer
  • være mer bevisst på hvordan enkeltpersoner og samfunn påvirkes av skreddersydd informasjon i sosiale medier
  • kunne drøfte bruk av kunstig intelligens på ulike områder i samfunnet med velbegrunnede argumenter