Hopp til innhold

Fagstoff

Sosialisering

Sosialisering handler om å lære seg normer og regler for ulike situasjoner. For at samfunnet vårt skal fungere, trenger vi en viss enighet om felles kjøreregler.
Fotballfans. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er normer?

Norm betyr regler og forventning til bestemt oppførsel. I Store norske leksikon finner vi følgende forklaring:

I en sosial gruppe vil det alltid være en tendens til at det danner seg visse mønstre som det forventes at individene skal handle og tenke i samsvar med. Normer betegner slike mønstre som er relativt stabile over tid.[1]

Når vi vokser opp, sosialiseres vi inn i normer og regelsett. Normer gir flyt i samhandlingen mellom mennesker.

Se bare for deg hvordan en skoletime, en busstur eller en fotballkamp ville vært om ikke folk visste hvordan de skulle oppføre seg. Publikum ville stormet inn på banen og blandet seg i dommerens avgjørelser, bussjåføren ville plutselig valgt en annen rute og kanskje parkert midt i veien for å spise lunsj. Og læreren hadde kanskje vist fram bilder av barna sine i stedet for å fokusere på faget.


Hvilke normer vil du si gjelder for

  • middagbesøk ho bestemor
  • fest med venner
  • kollektivtransport til skolen
  • kinoen
  • fagsamtale med lærer

Om sosialisering hos ungdom

Hvorfor hyler og skriker jenter når de ser idolet sitt? Kristinn Hegna er ungdomsforsker hos NOVA og forteller om hvordan ungdom blir sosialisert.

Til ettertanke

Hvordan passer det ungdomsforsker Kristinn Hegna sier, med dine egne erfaringer?

Om å bryte sosiale normer

Sosiale normer er noe annet enn et lovverk. Vi straffes ikke med bøter eller fengsel for å bryte sosiale normer, og det finnes ingen normsamling på samme måte som det finnes en lovsamling. I stedet handler det om uskrevne regler for hvordan vi skal oppføre oss.

Men brudd på uskrevne sosiale regler kan føre til latterliggjøring, ubehagelige kommenterar, sosial isolasjon eller til og med utstøting fra en gruppe. Gjennom reaksjoner på normbrudd, gjennom handlinger, kroppsspråk og skriftlig og muntlig dialog, blir normer utviklet og vedlikeholdt.


Til ettertanke

Når barn og unge mobber og blir mobbet, er det gjerne sosialisering som skjer uten at voksne får justert handlinger og kommunikasjon.

Det er grunnen til at voksne skal vite om mobbing og utstøting. Og at det også er voksne som må ta ansvar for å rydde opp når standarden på normene i en barne- eller ungdomsgruppe ikke er sunn.

CC BY-SASkrevet av Joachim Laberg.
Sist faglig oppdatert 07.07.2017

Læringsressurser

Mediepåvirkning