Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Intro

Mediene er en viktig del av ungdommers hverdag, men det finnes mange ulike teorier om hvordan mediene påvirker ungdom. Utforsk de mange ulike måtene mediene kan være med på å forme og synliggjøre identiteten din.

I arbeidet med denne læringsstien vil du

  • få kunnskap om hva identitet er, og hvilke faktorer som kan påvirke den
  • få kjennskap til ulike teorier om mediepåvirkning
  • reflektere over hvordan medier, stereotypier, gruppetilhørighet og sosiale roller kan være med på å forme og synliggjøre identiteten vår
  • utforske mediene som en sosialiseringsarena og diskutere kjønnsforskjeller i bruken av medier
  • diskutere hvordan mediene formidler og påvirker identiteten vår ved hjelp av konkrete eksempler

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i alle fag, men noen artikler og oppgaver kan passe spesielt godt i samfunnskunnskap, norsk, mediefag og kultur og kommunikasjon.