Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Bli kjent med ulike teorier om mediepåvirkning, og bli en bevisst mediebruker.

Etter å ha jobbet med denne læringsstien skal du

  • kjenne til ulike teorier om mediepåvirkning
  • kjenne til hva fagbegrepet "mediepanikk" betyr
  • reflektere over hvordan mediene former identiteten din, gjennom å bruke teorier og sentrale faglige begreper