Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Bli kjent med rammeplanen for barnehagen

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven. Den gir detaljerte beskrivelser av innholdet i barnehagen og hva personalet i barnehagen må gjøre for å oppfylle lovkravene.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Mange barn leker ute i en barnehage. Noen leker i sandkassa, noen andre husker, og noen gjør andre ting. Det er sol, og mange av barna er i skyggen. Foto.

Forskrift til barnehageloven

Barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er viktig lovverk som du som barne- og ungdomsarbeider må arbeide i tråd med i barnehagen. Rammeplanen inneholder mer detaljerte beskrivelser for arbeidet i barnehagen, slik at driften følger bestemmelsene i barnehageloven.

Oppgaver

I disse oppgavene vil du bli kjent med noe av innholdet i rammeplanen for barnehagen. Bruk rammeplanen når du svarer på spørsmålene.

 1. Hva er barnehagens verdigrunnlag?
 2. Hvilket ansvar har styrer i barnehagen?
 3. Hvilket ansvar har pedagogisk leder i barnehagen?
 4. Hva må personalet gjøre for at barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg?
 5. Hva må personalet gjøre for at barnehagen skal ivareta barns behov for lek?
 6. Hva må personalet gjøre for at barnehagen skal fremme danning?
 7. Hva må personalet gjøre for at barnehagen skal fremme læring?
 8. Hva må personalet gjøre for at barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap?
 9. Hva må personalet gjøre for at barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk?
 10. Hva skal planlegging bidra til?
 11. Hva må planleggingen baseres på?
 12. Hva skal årsplanen gi informasjon om?
 13. Hva er vurdering, og hva er hovedmålet med vurderingsarbeid?
 14. Hva er hensikten med dokumentasjon i barnehagen?
 15. Hva skal personalet gjøre ved valg av arbeidsmåter?
 16. Hva skal personalet gjøre i arbeid med digital praksis?
 17. Hva er de ulike fagområdene i barnehagen?
 18. Hva skal de ulike fagområdene bidra til for barna?
 19. Velg deg to fagområder. Hva kan personalet gjøre for å legge til rette for arbeid med disse fagområdene? Diskuter deretter med en medelev som har valgt andre fagområder.
 20. Diskuter med en medelev eller i klassen hvilken betydning rammeplanen vil få for arbeidet deres som barne- og ungdomsarbeidere.
Sist oppdatert 02.10.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Lover og regler i oppvekstsektoren