Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Politiattest

Alle som skal tilsettes i arbeid med barn og unge, må legge fram politiattest som viser om han eller hun er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for slike overgrep, kan ikke bli tilsatt.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Barn i en skolekorridor. I midten ser vi en gutt som trikser med en basketball. Langs veggene og bak gutten står det andre barn. Noen ser på en iPad, noen ser ut av vinduet. Foto.

Hva og hvorfor politiattest?

Politiattest er en erklæring fra politiet som bekrefter at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og unge. Barnehager, skoler, SFO og boliger for barn og unge har ansvaret for tryggheten til de unge. Det stilles strenge krav til den som skal ha en omsorgsrolle og tillitsposisjon overfor barn og unge. Reglene om politiattest finner du i alt lovverk knyttet til den institusjonen du jobber i. Loven skal redusere risikoen for overgrep og gi allmennheten tillit til at tryggheten til barna blir ivaretatt.

Hvordan søker en om politiattest?

På politiets nettside finner du ut hvordan du søker om politiattest. Du kan bare søke for deg selv, og politiattest er bare gyldig i tre måneder. Når du søker, må du legge ved en bekreftelse på formålet med søknaden. Arbeidsgiver eller oppdragsgiver skal gi deg en ferdig utfylt bekreftelse på formålet med søknaden. For elever i videregående skole er det stedet der du skal ha praksis, som er oppdragsgiveren din. Hvis du er under 18 år, må foresatte skrive under.


Sist oppdatert 21.10.2020
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Lover og regler i oppvekstsektoren