Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Biologi

Biologi er læren om alt levende. Dette emnet handler om levende organismer og hva de trenger for å leve. Kunnskap om de ulike artene, artenes krav til miljøet og sammenhengene i naturen er viktig for å kunne gi planter, dyr og fisk riktig stell. I naturbruksyrkene trenger vi kunnskap om biologi.

Planter

Stell og høsting av ulike planter er vanlige arbeidsoppgaver i mange naturbruksyrker. I dette emnet lærer du mer om planter. Hva er egentlig en plante? Hva trenger en plante for å leve? Hvordan er plantene bygd opp? Du får også lære om fotosyntesen – den viktigste prosessen i naturen!

Læringsressurser

Planter