Hopp til innhold

Fagstoff

Plantenæring

Planter er avhengige av ulike næringsstoffer for å leve, vokse og formere seg.
Kunstgjødselsekk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi deler næringsstoffene inn i to grupper:

  • makronæringsstoffer
  • mikronæringsstoffer

Makronæringsstoffer trenger planten mye av, mens mikronæringsstoffer trengs i mindre mengder.

Makronæringsstoffer

Planter trenger karbon og oksygen som de får fra lufta, og hydrogen som de får fra vannet. Disse stoffene trenger plantene i fotosyntesen og celleåndingen. I tillegg trenger planter også andre viktige næringsstoffer for å leve. Disse næringsstoffene kaller vi makronæringsstoffer.

Mer om fotosyntesten

Mer om celleånding

De tre viktigste makronæringsstoffene som det ofte kan være for lite av, er nitrogen, fosfor og kalium (NPK). Vi kaller dem primærnæringsstoffer. Kunstgjødsel eller handelsgjødsel har ofte NPK som betegnelse, etterfulgt av noen tall som beskriver hvor stor prosentandel det er av hvert stoff. For eksempel forteller talla 21.4.10 oss at gjødsla inneholder 21 prosent nitrogen, 4 prosent fosfor, og 10 prosent kalium. I tillegg kan gjødsla inneholde blant annet noen sporstoffer og bindemiddel.

Andre viktige makronæringsstoffer som plantene trenger forholdsvis mye av, er kalsium (Ca), magnesium (Mg) og svovel (S). Disse stoffene er det mer sjelden at det er mangel på i jorda, og derfor kaller vi dem for sekundærnæringsstoffer.

Mikronæringsstoffer

Dette er stoffer som plantene trenger i svært små mengder, men som de er helt avhengige av. Det er sjelden mangel på disse stoffene i jorda, men PH-verdien i jorda kan påvirke plantenes evne til å ta opp stoffene. Eksempler på mikronæringsstoffer er jern (Fe), kobber (Cu), mangan (Mn), bor (B), sink (Zn) og klor (Cl).

Veksthus. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva trenger plantene stoffene til?

Nitrogen er viktig for plantenes proteiner. Disse proteinene er byggesteiner og viktige for veksten og dannelsen av bladverk. Nitrogen er det stoffet planten trenger mest av, og som lett vaskes ut av jorda. For å unngå nitrogenmangel er det viktig at jorda har mye organisk materiale. Mangel på nitrogen gir gule planter med svak vekst. Det kan også bli for mye nitrogen. Da vokser planten for raskt, noe som gir svake planter. Det kan også gi for mye bladverk i stedet for blomstring og frukt.

Fosfor er viktig for rot, skudd og blomstring. I tillegg er fosfor viktig i fotosyntesen. Lite fosfor gir dårlig vekst og brune flekker på blada.

Kalium er viktig for vannopptaket, i fotosyntesen og for at planten skal kunne stå mot tørke, kulde og sjukdommer. Det er viktig med kalium for å få god kvalitet på frukt og bær. Kaliummangel gir døde, gråhvite flekker på blada, spesielt eldre blad.

Kalsium er viktig for å styrke celleveggene, og det gir frukt og grønsaker lengre holdbarhet. Det er ofte nok kalsium i jorda, men plantene kan likevel få mangelsymptomer. Dette er fordi kalsium transporteres med vann, og plantene er derfor avhengige av jevn vanntransport. Mangel kan gi brune, råtne bladtupper og brune, bløte flekker på frukta. Det er på de unge delene av planten du ser mangelsymptomene først. Vi tilfører kalsium i form av kalk for å heve pH-verdien så jorda ikke blir for sur. For sur jord kan gi plantene problemer med å ta opp mikronæringsstoffer.

CC BY-SASkrevet av Simen Østmoe.
Sist faglig oppdatert 13.03.2018

Læringsressurser

Planter