Hopp til innhold

Fagstoff

Essensielle plantenæringsstoffer

Tabellen viser essensielle (nødvendige) mineralnæringsstoffer for planter. Plantene trenger makronæringsstoffer i relativt store mengder, mens de trenger mikronæringsstoffer i små mengder.

Makronæringsstoffer

Grunnstoff med kjemisk symbol

Tas opp som

Brukes til

Kommer fra

karbon (C)

CO2

inngår i alle organiske molekyler

luft

oksygen (O)

O2, H2O, CO2

inngår i alle organiske molekyler

luft, jord og vann

hydrogen (H)

H2O

inngår i alle organiske molekyler, H-protoner viktig i transport

vann

nitrogen (N)

NO3-, NH4+

inngår i proteiner, nukleinsyrer, klorofyll, m.m.

jord

fosfor (P)

HPO42-

inngår i nukleinsyrer, ATP, i cellemembraner, m.m.

jord

kalsium (Ca)

Ca2+

inngår i cellevegger og i signalmolekyler

jord

magnesium (Mg)

Mg2+

inngår i klorofyll, aktiverer noen enzymer

jord

kalium (K)

K+

viktig for cellenes ionebalanse

jord

svovel (S)

SO42-

inngår i proteiner, noen koenzymer og i forsvarsstoffer

jord

Mikronæringsstoffer

Grunnstoff med kjemisk symbol

Tas opp som

Brukes til

Kommer fra

jern (Fe)

Fe2+, Fe3+

enzymkofaktor, inngår i cytokromer

jord

bor (B)

B(OH)3

enzymkofaktor, inngår i cellevegger

jord

sink (Zn)

Zn2+

enzymkofaktor

jord

nikkel (Ni)

Ni2+

enzymkofaktor

jord

kobber (Cu)

Cu+, Cu2+

enzymkofaktor

jord

mangan (Mn)

Mn2+

enzymkofaktor

jord

Klor, natrium og molybden er andre essensielle mikronæringsstoffer.

Modifisert etter Brooker, Widmaier, Graham & Stiling: Biology[1]

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre Grundt.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Planter