Hopp til innhold

Fagstoff

Fotosyntesen

Fotosyntesen er den viktigste livsprosessen på jorda. For over tre milliarder år siden var det ikke oksygen i atmosfæren. De encella enkle organismene som eksisterte da, levde i havet. For det meste av livet den gangen var oksygen ei gift.

Noen celler drev med fotosyntese. De brukte CO2 og vann for å danne sukker som de brukte til næring, og oksygen som de slapp ut. Gjennom et par milliarder år ble det mer og mer oksygen i atmosfæren. Dette skjedde for ca. 500 millioner år siden. Da hadde atmosfæren fått nok oksygen til at planter og dyr kunne leve der. Plantene trenger oksygen for å drive celleånding.

Mulig med liv på land

Da plantene hadde inntatt landjorda, var det mulig for noen dyr å krabbe opp på land. Dette gjorde de først for å unngå rovdyra i havet, men etter hvert utviklet de seg til å kunne tilbringe lengre tid på land enn i vann. De utviklet lunger for å kunne ta opp oksygen fra lufta i stedet for fra vannet.

Plantene og fotosyntesen er derfor opphavet til nesten alt liv som eksisterer på planeten vår.

Fotosynteselikninga:

6CO2+ 6H2O + lys = C6H12O6+ 6O2
Karbondioksid + vann + sollys = sukker (glukose) + oksygen

Produserer sukker

Planteceller med kloroplaster. Foto.

Når planten driver fotosyntese, produserer den sukker. Dette sukkeret blir brukt til mye forskjellig. Planten bruker sukker til næring, som den for eksempel lagrer i knoller under bakken. Da omdannes sukkeret til stivelse – dette skjer blant annet i poteten.

Planten bruker også sukkeret til å danne byggematerialer for å vokse. Da omdannes sukkeret til cellulose – som for eksempel stammen på et tre. I tillegg til at sukkeret er næring og byggemateriale for planten, er det også næring for dyr og mennesker. Det er bare planter og alger som driver fotosyntese og kan produsere sukker. Vi kaller dem derfor produsenter.

Klippeblåvinge. Foto.

Klorofyllkorn eller grønnkorn

For at plantene skal kunne drive med fotosyntese, har de grønne korn inne i cellene. Grønnkorna har klorofyll som kan fange energien i sollyset. De fungerer nesten som solcellepaneler. Energien som plantene henter fra sollyset, bruker de til å danne sukker: glukose. Oksygen er et avfallsprodukt som plantene slipper ut.

I tillegg til fotosyntesen må planter drive med celleånding. Det gjør de hele tida. Er det nok lys, blir det produsert mer energi i fotosyntesen enn det blir brukt i celleåndinga, men er det mindre lys, vil plantene etter hvert ikke klare å hente energi gjennom fotosyntesen, og de må gå over på rein celleånding. Når plantene bruker like mye oksygen i celleåndinga som de slipper ut gjennom fotosyntesen, kaller vi det plantenes kompensasjonsnivå. Ulike planter har ulikt kompensasjonsnivå, avhengig av om de er tilpasset å vokse i mye eller lite lys. At planter bruker oksygen når det er lite lys, er grunnen til at det ikke er lurt å ha planter på soverommet.

Relatert innhold

Simulering av hvordan temperatur, lysfarge, lysintensitet og tilgang på karbondioksid virker på fotosyntesen.

CC BY-SASkrevet av Simen Østmoe.
Sist faglig oppdatert 06.06.2018

Læringsressurser

Planter