Hopp til innhold

Fagstoff

Transport av stoffer i planter

Vann og næringsstoffer som plantene er avhengige av for å leve, vokse og formere seg, transporteres på ulike måter fra en del av planten til en annen.

To transportveier

Det er to transportveier i planten. Den ene går fra blada og ut i vekstsoner som skudd og frukt, eller ned i rota. Dette er transporten av fotosynteseproduktet sukker (glukose), som omdannes til stivelse eller fruktose (i frukt). Denne transporten går i det som kalles silrør.

Den andre transporten går fra rotspissene og opp i planten. Her transporteres vann og makro- og mikronæringsstoffer til vekstpunkter og til blada, der de trengs i fotosyntesen og for å bygge planteproteiner. Næringsstoffene transporteres med vannet, og transporten stopper om det blir mangel på vann. Denne transporten skjer i det som kalles vedrør.

Relatert innhold

Hvordan greier planter å frakte vann oppover stengelen eller stammen mot tyngdekraften? De høyeste trærne i verden rager jo mer enn 100 meter over bakken!

Tre viktige krefter

Det er tre viktige krefter som gjør at plantene klarer å transportere vann og næring:

Den første krafta heter osmose, som handler om at det blir dannet et rott-trykk. Enkelt forklart er det slik at næringsstoffene først blir transportert aktivt inn, og så følger vannet etter. Dette skaper et osmotisk trykk som gjør at vannet transporteres oppover i rota.

Relatert innhold

Passiv transport av vann kalles osmose. Osmose sørger for at cellene kan regulere vannbalansen uten at det kreves bruk av energi.

Den andre krafta er kapillærkrafta. Det er den krafta som gjør at det er lettere å suge vann opp i et tynt sugerør enn i et tykt sugerør. Vannet står høyere i tynne rør enn i rør som har større diameter. Transportrøra i planter er veldig tynne, og derfor virker kapillærkreftene på vannet.
Den tredje krafta kommer fra transpirasjon og undertrykk. Når vann fordamper fra blada, skapes et undertrykk som trekker vannet opp. Vann er polart. Det vil si at det har ei positiv og ei negativ side, en plusspol og en minuspol. Vi kan si at vannet på en måte er magnetisk, og at vannmolekylene henger sammen, pluss mot minus. Når vannet transporteres oppover i de tynne røra, henger vannmolekylene etter hverandre som perler på ei snor.

De ulike kreften som virker ved langtransport av vann hos planter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vanntransport i høye trær

Redwood. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Redwoodtrær eller kystsequoia kan bli opptil 115 meter høye. For å transportere vannet så høyt jobber treet på grensa av hva som er mulig. Egentlig er de tre kreftene vi har nevnt, for svake til å klare å transportere vannet så høyt opp, selv om de virker sammen. Vi klarer ikke ved hjelp av fysikkens lover å gi en fullgod forklaring på hvordan trærne klarer å transportere vannet så høyt. Sequoia kan bli opptil 2200 år gamle. Douglasgran er også blant de høyeste trærne i verden på nær 100 m.

Huskelappen

Stoffer transporteres gjennom plantene via

  • silrør
  • vedrør

Det er tre krefter som bidrar til transport av vann og næring:

  • osmose
  • kapillærkrefter
  • transpirasjon og undertrykk

Relatert innhold

Planter er avhengige av ulike næringsstoffer for å leve. Makronæringsstoffer trenger planten mye av, mens mikronæringsstoffer trenger de i mindre mengder.

CC BY-SASkrevet av Simen Østmoe.
Sist faglig oppdatert 13.03.2018

Læringsressurser

Planter