Hopp til innhald

Tverrfaglege tema

Dei tre tverrfaglege temaa i læreplanverket tek utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringar som krev engasjement og innsats frå einskildmenneske og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Berekraftig utvikling

Berekraftig utvikling som tverrfagleg tema skal gjere deg i stand til å forstå utfordringane vi står overfor, og gi deg verktøy, slik at du kan bidra til å løyse dei. Miljø, økonomi og sosiale forhold blir knytte saman i problemstillingar som handlar om mellom anna klima, forbruk og teknologi.

Forbruksval

Forbruket vårt er ein viktig del av berekraftig utvikling. Når vi veit korleis forbruket vårt påverkar miljø, sosiale forhold og økonomi, kan vi bli i stand til å ta ansvarlege val og handle etisk og miljøbevisst.

5 caser