Hopp til innhald

Oppgåver og aktivitetar

Video: Bløff med statistikk

Statistikk hjelper oss å forstå verda, men han kan òg lure oss trill rundt.

Sjå videoen og svar på spørsmåla under.

  1. Kvifor treng vi statistikk? Gi døme på tre ting du tenkjer at det er viktig at vi har statistikk på. Grunngi svaret.
  2. Forklar med eigne ord tre ulike måtar ein kan jukse med statistikk på. Bruk gjerne eigne døme.
  3. Lag ei liste over dei 3–5 viktigaste tinga du må tenkje på eller sjå etter når du skal vurdere ei framstilling av statistikk.
CC BY-SASkrive av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist fagleg oppdatert 24.08.2020

Læringsressursar

Bløff med statistikk