Hopp til innhald

Du er no inne i ein læringssti

Innleiing

CC BY-SA

Etter at du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • bli bevisst på korleis ein kan manipulere tal og forskingsresultat
  • kunne vurdere ulike framstillingar av vitskap
  • kunne avgjere kva som er ein god eller dårleg visualisering av statistikk
  • kunne avsløre bløff med statistikk