Hopp til innhald

Historie (vg2)

Historiske periodar

Kva blir meint med periodisering, og kva periodar deler vi historia inn i? Under dette hovudemnet ser vi på periodisering, og du vil finne innhald knytt til dei ulike historiske periodane.

Eldre historie

Her får du ein gjennomgang av emne som høyrer heime i eldre historie. Innhaldet er delt inn i periodar og kronologisk ordna.