Hopp til innhald

Historie (SF vg2)

Historiske periodar

Kva blir meint med periodisering, og kva periodar deler vi historia inn i? Under dette hovudemnet ser vi på periodisering, og du vil finne innhald knytt til dei ulike historiske periodane.

Eldre historie

Her får du ein gjennomgang av emne som høyrer heime i eldre historie. Innhaldet er delt inn i periodar og kronologisk ordna.

Tidlege samfunn

Når vi snakkar om tidlege samfunn, tenkjer vi på korleis menneske levde for fleire tusen år sidan. Det handlar om overgangen frå jegerar og sankarar til jordbrukssamfunn og sivilisasjonar, både i Noreg og i område som Mesopotamia og Egypt.

Læringsressursar

Tidlege samfunn

Du er her