Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Straumrekninga

Det er ikkje berre straumen du betaler for via straumrekninga. Finn ut kva postar ei straumrekning er sett saman av.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Tabellen viser ei spesifisert straumrekning frå Norgesenergi.

Tabell som viser ei spesifisert straumrekning. Rekninga er sett saman av ein straum-del og ein nettleige-del. Straum-delen inneheld tre postar: straum, påslag og fastbeløp.  Nettleige-delen inneheld fire postar: Enova-avgift, forbruksavgift, nettleige energiledd og nettleige fastledd. Totalbeløpet på 1834,22 kroner er summen av desse sju postane. Bilde.

Ei straumrekning består av mange postar.

a) Finn ut kva som er meint med påslag på straumrekninga.

b) Finn ut kva enovaavgifta på straumrekninga er.

c) Finn ut kva forbruksavgifta på straumrekninga er.

d) Kvifor er straumrekninga delt opp i straum-del og ein nettleige-del?

e) Kor stor del av beløpet som må betalast, er statlege avgifter?

f) Gå inn på Forbrukarrådet si nettside Strøm og sjekk korleis du finn billegaste straumavtale.

Sist oppdatert 24.04.2020
Skrive av Olav Kristensen

Læringsressursar

Utforskande oppgåver knytte til samfunnsliv