Hopp til innhald

Matematikk 1P-Y (IM)

Utforskande oppgåver knytte til samfunnsliv

Vi kan finne ut mykje om verda omkring oss med matematikk.

Læringsressursar

Utforskande oppgåver knytte til samfunnsliv

Oppgåver og aktivitetar