Hopp til innhald

Konseptutvikling og programmering (IM-IKM vg1)

Verktøykasse IM

Verktøykasse IM består av ei rekkje verktøy og ressursar som kan vere relevante for deg som går informasjonsteknologi og medieproduksjon. Her finn du mellom anna bruksrettleiingar til ulike program og oversikt over sentrale hurtigtastar.

Læringsressursar

Verktøykasse IM