Hopp til innhald

Konseptutvikling og programmering (IM-IKM vg1)

Webutvikling

World Wide Web er i dag ei sentral kommunikasjonsflate for oss. Opne oppmerkingsspråk og tallause verktøy gir oss fleksibilitet til å lage tilpassa og unike nettsider og tenester. Felles standardar sikrar at nettsidene og innhaldet er lett tilgjengeleg for alle i verda med nettilgang.