Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Garderoben og dusjen

For noen er garderoben og dusjen en helt naturlig del av det å ha en kroppsøvingstime, mens andre opplever det som problematisk. I disse oppgavene skal du få diskutere problemstillinger knyttet til bruk av nettopp garderoben og dusjen.

Garderoben har indirekte alltid vært en del av kroppsøvingsfaget, der du skal skifte tøy og dusje i forbindelse med timen. Mellom 1965 og 1985 ble det bygd mange idrettsanlegg med tilhørende garderobe og dusj i Norge. Det skjedde fordi velferdsstaten i stadig større grad ønsket å legge til rette for å ta vare på innbyggernes helse gjennom fysisk aktivitet, trening og sosialt samvær. God hygiene var viktig for helsa. Derfor ble det bygd garderober med dusj slik at alle kunne dusje etter fysisk aktivitet og på denne måten forebygge sykdom.

I dag får kroppen en annen type oppmerksomhet. Det florerer med retusjerte bilder av perfekte kropper i reklamer og i sosiale medier, og for mange er kroppen blitt et slags symbol på suksess og det å være vellykket. Det er vanskelig å vite hva som er en vanlig kropp, og spesielt unge mennesker er utsatt for et stort kroppspress. Hvorfor er det så mange som gruer seg til å være i garderoben? Er det greit å droppe dusjen etter aktivitet? Kroppene våre er ulike, og det må vi respektere, men hva betyr egentlig det? Dette og mer skal du få diskutere i disse oppgavene.

1. Reflekter på egen hånd

 • Hva slags forhold har du til garderoben og dusjen i forbindelse med kroppsøvingsundervisningen på skolen?

 • Hvorfor tror du at du har et slikt forhold til garderoben og dusjen?

 • Hvordan skulle du ønske det var om du fikk bestemme? Begrunn svaret ditt.

2. Sjå filmen

3. Diskuter i grupper

 • Hva slags forhold har dere til nakenhet?

 • Er det greit å kommentere andres kropp? Begrunn svaret.

 • Er det greit å ta bilde av andre i garderoben? Diskuter personvern og .

 • Vil det å skifte i samme garderobe, dusje samtidig og være naken i samme rom bidra til mer eller mindre kroppspress? Begrunn svaret.

 • Hva tenker dere er kroppsøvingslærerens rolle når det gjelder garderoben og dusjen?

 • Hvor viktig er det for hygienen at vi dusjer og vasker oss etter at vi har vært fysisk aktive?

 • Hvilket ansvar har dere som klasse/medelever for at alle skal føle seg trygge i garderoben? Kom med konkrete forslag til hva dere som klasse kan gjøre.

 • I læreplanen for kroppsøving står det at man skal "anerkjenne ulikskap og inkludere alle". Hva tror dere dette betyr? Omfatter dette også garderoben? Begrunn svaret.


Kilde

Olstad, F. (2020, 3. november). Fra løkka til organisert idrett. Norgeshistorie.no. https://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/1956-fra-lokka-til-organisert-idrett.html

CC BY-SASkrevet av Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 09.05.2022

Læringsressurser

Kroppspress