Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Det er mye fokus på utseende og kropp i samfunnet vårt. Flere ungdommer forteller at de opplever et press om å se ut på en bestemt måte, og flere er misfornøyde med sin egen kropp.

I denne læringsstien skal du

  • få kunnskap om hva kroppspress, kroppsbilder, kroppsidealer og kroppsmisnøye er
  • reflektere over hvor kroppspress kommer fra, og hvilke konsekvenser det kan få
  • diskutere hva dere selv og samfunnet kan gjøre for å minske kroppspress
  • utforske sammenhengen mellom sosiale medier og kroppspress

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet kroppspress. Dere kan gå gjennom alle trinnene i læringsstien eller velge ut enkelte deler.