Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Podkast: Kroppspress

Kroppspress er en utfordring for mange ungdommer i dag. Lytt til en podkast om kroppspress, og reflekter over hva kroppspress er, og hva vi kan gjøre med det.

Oppgave 1. Før du lytter til podkasten

  1. Hva er kroppspress, tenker du?

  2. Hva er de viktigste årsakene til kroppspress blant ungdom?

Oppgave 2. Nøkkelord og refleksjonsnotat

Skriv ned nøkkelord mens du lytter til podkasten, og bruk dem til å skrive et kort refleksjonsnotat etterpå. Like under podkasten finner du et digitalt skjema du kan bruke til denne oppgaven.

Jonis Josef foran en mikrofon, med teksten "hva vet jeg?". Foto
Hva vet jeg?

Kroppspress

Hva er kroppspress, hvilke konsekvenser kan det få og hva kan vi gjøre med det? Jonis Josef snakker med psykolog og forsker KariAnne Vrabel ved Universitetet i Oslo om kroppspress, kroppsmissnøye og k...

0:00
-0:00

Oppgave 3. Etter at du har lyttet til podkasten

  1. Hva er forskjellen mellom kroppspress og kroppsmisnøye?

  2. Hva er årsakene til kroppspress og kroppsmisnøye?

  3. På hvilken måte skiller kroppsidealene i Norge i dag seg fra kroppsidealene i andre kulturer og historiske perioder?

  4. Hvilke former for kroppspress tenker du er mest utbredt i ditt miljø og på din skole?

  5. Diskuter hvilke negative konsekvenser kroppspress kan føre til.

  6. Diskuter hva du selv, skolen og samfunnet kan gjøre for å begrense og hindre kroppspress.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 02.06.2022

Læringsressurser

Kroppspress