Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Et forbilde

Hvem er forbildene våre? Og er kropp blitt den nye religionen? Les tekstene og reflekter over temaet kroppspress.
Kvinne trener armhevinger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Tekstforståelse

Les novella "Et forbilde" og svar på spørsmåla. Underbygg svara dine med sitater fra teksten så langt det er mulig.

 1. Hva drømmer Maria om – bortsett fra et perfekt utseende?
 2. Hvilke forventninger har hun til det å bli tynn?
 3. Hvor kan hun ha fått denne oppfatninga fra?
 4. Hva vil du si Marias egentlige problem består i?
 5. Hva er det som får Maria til å tenke over det hun gjør?

Oppgave 2. Hva om hovedpersonen var en gutt?

Novella har en kvinnelig hovedperson. Hvordan hadde de to første avsnittene vært om hovedpersonen var en gutt?

Skriv om og legg synsvinkelen til en ung gutt. Du skal fortsatt la teksten handle om "forbilder" og "kroppsideal", men nå er det guttas forbilder og kropper som skal være tema.

Oppgave 3. Kropp som religion

Velg en av oppgavene under:

 1. Hvorfor er mange unge (og voksne) i samfunnet vårt så opptatt av utseendet? Skriv en tekst der du nevner inntil tre relevante grunner. Forklar hvordan disse forholda er med på å skape utseendefiksering.
 2. Noen mener at kroppen er den nye religionen i Vesten i dag. Lag en digital fortelling om kroppsfokuset i vår tid. Bruk bilder og egen stemme til å vise hvor opptatt vi er av utseendet vårt. Tips:

  • Finn bilder og sitater fra blogger, aviser eller lignende som illustrerer kroppsfokuset.
  • Husk at begge kjønn skal være representert. Er idealene like?
  • Reflekter selvstendig over hvorfor kroppen, klær og utseendet er blitt det vi bruker veldig mye av hverdagen på.
  • Kom gjerne med egne meninger. Synes du kroppsfokuset er greit? Si det! Er du kritisk? Si det også!

Oppgave 4. Sammenlign novelle og essay

Les essayet " Den retusjerte sannheten" av elev Charlotte Louise Haraldsen. Hva har bloggeren Charlotte og hovedpersonen Maria i novella "Et forbilde" til felles? Hva skiller dem? Skriv en tekst på mellom 230 og 250 ord .

Relatert innhold

Novelle fra 2013 om ei jente som sliter med spiseforstyrrelser.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Kroppspress