Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Caser om kroppspress

Hvorfor oppstår kroppspress, og hva kan vi gjøre med det? Diskuter hvordan dere kan hjelpe venner som sliter med kroppspress og reflekter over påvirkningen fra sosiale medier.
Tre unge jenter med jeans og bar mage poserer. Vi kan ikke se ansiktene deres. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Caser om kroppspress

Hvordan kan du hjelpe en venn eller ei venninne som sliter med kroppspress? Sitt i grupper og trykk på symbolene under etter tur.

Den som har bursdag først, starter med å svare på det første spørsmålet. Så diskuterer dere spørsmålet i fellesskap før dere fortsetter.

Oppgave 2. Kroppspress og sosiale medier

Arbeid individuelt

Gå kort gjennom bruken din av sosiale medier den siste uken. Se etter hvor mange bilder eller videoer du finner som fokuserer på kropp.

  1. Får du mange reklamer som fokuser på kropp? Gi eksempler.

  2. Sender du og vennene dine hverandre bilder som fokuserer på kropp? Hvorfor/hvorfor ikke?

  3. Søker du opp eller følger du mange sider som på ulike måter fokuserer på kropp? Gi eksempler.

  4. Reflekter over måten du bruker sosiale medier på. Skaper bruken din av sosiale medier mer eller mindre kroppspress? Begrunn svaret.

Diskuter i grupper

  1. Hvordan kan sosiale medier skape kroppspress?

  2. Hvordan kan sosiale medier bidra til å dempe kroppspress?

  3. Hva kan dere selv gjøre for å dempe kroppspresset på sosiale medier?

  4. Hva kan samfunnet gjøre for å dempe kroppspresset på sosiale medier?

CC BY-SASkrevet av Stine Kühle-Hansen og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 08.03.2022

Læringsressurser

Kroppspress