Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk kroppsidealer i mediene

Hva slags kroppsidealer møter du i mediene? Og hva sier disse idealene om oss og samfunnet vårt?

Se filmen om kroppsidealer i mediene før du jobber med oppgavene.

1. Idealer og fordommer

 1. Hva tenker du at følgende påstander fra filmen sier om kulturen vi lever i?

  • "Kroppen i dag er tilbehør, en pyntegjenstand."

  • "Det er mer vanlig å ha komplekser for egen kropp enn å like den."

 2. Hva sier Carina Carlsen om hvordan overvektige blir representert i mediene?

 3. Gå sammen med en medelev. Hva var den siste tv-serien eller filmen dere så? Var det overvektige mennesker i filmen eller serien? Hvis ja, hva slags roller spilte de?

 4. Forskere har pekt på at om at overvektige er late, grådige og dumme, er svært vanlige. Tenk på det dere fant ut i forrige spørsmål – gjenspeiler det disse fordommene?

 5. Carina Carlsen har også skrevet en kronikk om at det i vårt samfunn er verre å være tjukk enn å være slem. Les kronikken på klikk.no. Er du enig med Carlsen? Hva sier dette om verdiene i kulturen vår?

2. Positive kroppsbilder

Kroppspositivismen, som Carina Carlsen snakker om i filmen, prøver å rette oppmerksomheten mot det unike og funksjonelle ved kroppene våre – i stedet for bare utseendet. Hva er vektlagt i innholdet du får opp i "feeden" (strømmen) din i sosiale medier?

 1. Gå gjennom de ti første innleggene på en av de sosiale medie-plattformene du bruker. Hvor mange av innleggene setter kroppens funksjon i fokus, og hvor mange setter kroppens utseende i fokus?

 2. Sammenlign resultatet i klassen. I hvilken grad er "feedene" deres i sosiale medier kroppsfikserte? Kom med eksempler.

 3. Diskuter: Hvor stor rolle spiller sosiale medier når det gjelder å gi oss komplekser og negative kroppsbilder?

 4. Gjør et nettsøk på "sosiale medier og kroppspress". Velg ut noen relevante og pålitelige kilder, og se hva de sier om sammenhengen mellom sosiale medier og negative kroppsbilder.

3. "Hvor er kropper som min?"

Les Ingrid Thunems kronikk "Hvor er kropper som min?".

 1. Velg ut tre sitater fra teksten som du synes er interessante eller viktige, og del dem med en medelev. Diskuter sitatene dere har funnet.

 2. Ta en runde i klassen der alle deler sine sitater.

 3. Diskuter: Hva slags tanker får dere om kropper i mediene når dere leser kronikken?

4. Skriv en refleksjonstekst

 1. Skriv en refleksjonstekst på omtrent én A4-side der du reflekterer over temaet kroppsidealer i mediene. Kan du koble noe av det du har lært, til andre temaer eller perspektiver?

  Ta vare på refleksjonsteksten der du lagrer notatene dine. Kanskje du får bruk for den ved større analyseoppgaver eller eksamen?

Kilde

Spilde, I. (2014, 9. juli). – Tjukke mennesker er late og dumme. Forskning.no. https://forskning.no/overvekt-mobbing/tjukke-mennesker-er-late-og-dumme/551841

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 20.01.2022

Læringsressurser

Kroppspress