Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sidemålskarakter eller ikke sidemålskarakter?

Sidemålskarakter eller ikke sidemålskarakter – det er spørsmålet! Er den norske sidemålsordninga moden for endringer? Hva sier politikerne? Hva mener du? Forbered deg til debatt!

Hva gjør vi med sidemålsundervisninga?

I denne oppgava skal dere forberede dere til en klassediskusjon om kanskje det mest omdiskuterte temaet i norskfaget.

For å kunne diskutere saklig og godt bør du forberede deg ved å søke kunnskap. Du bør også finne ut hvilke argumenter som fins for de ulike løsningene – og ikke minst – vurdere argumentene.

Del 1: Utgangspunktet ditt

 1. Hvilke tanker har du om dagens ordning med egen sidemålskarakter og egen sidemålseksamen? Du kan for eksempel tenke gjennom følgende:

  • Hva er hensikten med sidemålsundervisninga?

  • Hvor viktig er karakterer for at du jobber med ei oppgave eller et fag?
  • Har innsatsen du legger ned i et fag noe med om det er eksamensfag eller ikke?
  • Hvor viktig er det for motivasjonen din i faget om det du lærer er nyttig også utafor skolen?

Del 2: Se, lytt og noter

Politisk kvarter er et politisk aktualitetsprogram på NRK Radio P1. Den 12. januar 2017 hadde de besøk av daværende kunnskapsminister fra Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Liv Signe Navarsete. De diskuterte sidemålsordninga i norsk skole.

Se debatten nedenfor og noter de viktigste argumentene i stikkordsform. Debatten varer i underkant av 9 minutter.

Del 3: Hva står de for?

Jobb med oppgavene nedenfor. Slik skaffer du bedre oversikt over og forståelse for påstandene og argumentene i debatten.

Del 4: Vurder argumentasjonen

Under skal dere se nærmere på og diskutere argumentene til Røe Isaksen og Navarsete. Kanskje finner dere svakheter, og kanskje har de begge motargumenter dere kan bruke i egen diskusjon?

A) Vurder Torbjørn Røe Isaksens argumentasjon

Bruk den interaktive ressursen nedenfor.

 1. Organiser Røe Isaksens argumenter fra sterkest til svakest.
 2. Begrunn plasseringene: Klikk på snakkeboble-ikonene som kommer til syne til høyre for argumentene og fyll inn.
 3. Når du er ferdig, trykk "Opprett dokument". Dokumentet gir god oversikt over rangeringa og begrunnelsene dine. Denne oversikten er fin å ha i del 4 når dere skal sammenligne resultatene i grupper.

B) Vurder Liv Signe Navarsetes argumentasjon

Bruk den interaktive ressursen nedenfor.

 1. Organiser Navarsetes argumenter fra sterkest til svakest.
 2. Begrunn plasseringene ved å klikke på snakkeboble-ikonene som kommer til syne til høyre for argumentene.
 3. Når du er ferdig, trykk "Opprett dokument". Dokumentet gir god oversikt over rangeringa og begrunnelsene dine. Denne oversikten er fin å ha i del 4 når dere skal sammenligne resultatene i grupper.

Del 5: Sammenligning av vurderinga

Diskuter i grupper:

 1. Har dere rangert likt? Hvorfor/hvorfor ikke?
 2. Savner dere noen argumenter i debatten? Eventuelt hvilke?
 3. Hvem kom best ut av debatten – Røe Isaksen eller Navarsete? Begrunn svaret.

Del 6: Gjennomfør en klassediskusjon

Tips til lærer

Diskusjonen kan foregå på ulike måter:

 • Du kan organisere en klassediskusjon der du er ordstyrer, enten i klasserommet eller i et digitalt videomøte.

 • Dere kan ha en paneldebatt, der flere ulike syn er representert. Da kan elevene trekke et standpunkt på forhånd, og på den måten risikerer de å måtte argumentere for et annet standpunkt enn sitt eget. Det er en fin øvelse i å ta andres perspektiv.

Kunnskap om det du skal diskutere, er det viktigste i en debatt. Samle gjerne flere opplysninger og argumenter før du gir deg i kast med debatten. Her er noen forslag:

Det er også viktig å være godt forberedt på hvordan du kan bruke kunnskapen og få fram meningene dine. Her er noen forslag til hvordan du kan forberede deg til debatten:

 • Ta først et standpunkt og formuler som en setning: "Jeg mener at..."

 • Skriv opp minst tre argumenter for standpunktet ditt. I tillegg må du ha utdypende argumenter med forklaringer og eksempler.
 • Sjekk at argumentene dine er holdbare, at du ikke kommer med påstander du ikke har belegg for. Vis gjerne til statistikk og/eller eksperter på fagområdet for å styrke argumentene dine.
 • Forbered deg på hvilke argumenter motstanderne dine har og lag motargumenter til disse.
 • I diskusjonen: Lytt til motstanderne dine og svar saklig.
CC BY-SASkrevet av Christian Lund.
Sist faglig oppdatert 15.01.2021

Læringsressurser

Språkstyring