Hopp til innhold

Norsk (SF vg3)

Språklig mangfold

Språk, kultur og identitet henger sammen. Språket former oss, og vi former språket. Derfor er det viktig å kunne forstå sin egen og andres språklige situasjon i Norge. Lær om hva som skjer når språk møtes, og utforsk hvilke språk som snakkes i Norge.

Språk, kultur og identitet

Mange snakker dialekt, men dialektene endrer seg. Vi påvirkes også av andre språk vi møter. Hva skjer med talespråka i Norge i dag, og hvordan henger språk, kultur og identitet sammen?

Læringsressurser

Språk, kultur og identitet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter