Hopp til innhold

Markedsføring og innovasjon (SR-SSR vg1)

Administrasjon

I resepsjonen og på kontoret er du en sentral servicemedarbeider i virksomheten. Du må yte service både internt til kollegaer og eksternt til kunder. Du må beherske digitale verktøy og utføre mange ulike administrative oppgaver.

Internservice

Når du arbeider i en administrativ stilling, lærer du en organisasjon å kjenne fra innsiden. Du blir også kjent med mange kollegaer med svært ulike oppgaver. Ofte bidrar dere sammen til at de ulike oppgavene i virksomheten kan løses på en god måte.

Læringsressurser

Internservice