Hopp til innhold

Markedsføring og innovasjon (SR-SSR vg1)

Administrasjon

I resepsjonen og på kontoret er du en sentral servicemedarbeider i virksomheten. Du må yte service både internt til kollegaer og eksternt til kunder. Du må beherske digitale verktøy og utføre mange ulike administrative oppgaver.

Dokumentbehandling

I alle virksomheter må dokumenter behandles og oppbevares for videre bruk og dokumentasjon. De aller fleste virksomheter oppbevarer dokumentene sine elektronisk, men behovet for oppbevaring kan variere mye.

Læringsressurser

Dokumentbehandling