Hopp til innhold

Markedsføring og innovasjon (SR-SSR vg1)

Administrasjon

I resepsjonen og på kontoret er du en sentral servicemedarbeider i virksomheten. Du må yte service både internt til kollegaer og eksternt til kunder. Du må beherske digitale verktøy og utføre mange ulike administrative oppgaver.

Kommunikasjon med kollegaer

Kommunikasjon innad på arbeidsplassen kaller vi intern kommunikasjon. God kommunikasjon mellom kollegaer og mellom ledere og ansatte er viktig. Det gjør hverdagen lettere og kan være med på å skape gode relasjoner og et godt miljø på jobb.

Læringsressurser

Kommunikasjon med kollegaer