Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Mediedeltakelse og medborgerskap

Mediedeltakelse og medborgerskap handler om mediebruk og rollen din som aktiv og kritisk deltaker i mediene. Hvilke muligheter og ansvar følger rollen? Du skal drøfte grunnleggende problemstillinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet og se på hvordan mediene påvirker individ og samfunn.

Falske nyheter og konspirasjonsteorier

Desinformasjon er informasjon fra avsendere som bevisst prøver å fordreie fakta. Slik informasjon spres i vår tid raskt via sosiale medier. Desinformasjon utgjør en trussel mot demokratiet. I dette emnet lærer du hvordan du kan avsløre falske nyheter, konspirasjonsteorier og propaganda.

Læringsressurser

Falske nyheter og konspirasjonsteorier