Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag deres egen konspirasjonsteori

Konspirasjonsteorier har forskjellige temaer og kan ta utgangspunkt i nesten hva som helst. De er bygd opp etter enkle retningslinjer og har noen kjennetegn som ofte går igjen. Følg denne "oppskriften" og konstruer deres egen konspirasjonsteori.
To jenter arbeider sammen på en laptop. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Forberedelse

Les disse artiklene før dere starter:

Del 2: Gruppeoppgave

Gå sammen i små grupper. Hver gruppe velger en hendelse som har skjedd i det siste, og som har preget nyhetsbildet. Det kan være en lokal, nasjonal eller global hendelse. Beskriv hendelsen slik den har blitt framstilt i media. Deretter skal dere konstruere en alternativ fortelling om det som har skjedd.

Følg oppskriften nedenfor og lag deres egen konspirasjonsteori. Denne skal dere presentere for resten av klassen. Til slutt skal dere diskutere spørsmål om det dere har gjort.

Oppskrift

 1. Det er viktig at konspirasjonsteorien deres tar utgangspunkt i Michael Barkuns tre kriterier for et konspiratorisk verdensbilde: Ingenting skjer tilfeldig. Ingenting er hva det ser ut til å være. Alt henger sammen med alt.

 2. Kan det være noen dypere, bakenforliggende interesser som styrer begivenhetene? Følg "skjulte" spor som kan lede til disse aktørene eller personene.

 3. Hvem tjener på det som skjer? Kan dere for eksempel følge pengene og se hvor de fører dere?

 4. Er det noen onde krefter i samfunnet, noen grupper eller personer som denne hendelsen kan knyttes til? Kan den koples til andre hendelser?

 5. Hvilke bevis finner dere? Er det en skjult sannhet her som bare dere ser?

 6. Er det noen aktører, personer eller organisasjoner som forsøker å skjule sannheten dere har avdekket?

 7. Konspirasjonsteorier har mange kjennetegn. Disse kan dere lese om i artikkelen Hvordan avsløre en konspirasjonsteori?. Forsøk å få med så mange av disse kjennetegnene som mulig i fortellingen deres.

Del 3: Presentasjon og diskusjon i plenum

Alle gruppene presenterer konspirasjonsteorien sin for resten av klassen og deler det de har funnet ut. Til slutt skal dere diskutere følgende spørsmål:

 1. Hvor sannsynlige er konspirasjonsteoriene som har blitt presentert?

 2. I hvilken grad tror dere andre kunne blitt lurt av disse konspirasjonsteoriene?

 3. Hvilke likheter finner dere mellom de konspirasjonsteoriene dere har presentert, og andre, mer kjente konspirasjonsteorier?

 4. Kan konspirasjonsteoriene dere har presentert, være farlige på noen måte? Hvem kan de i så fall være farlige for?

 5. Hvor mange av kjennetegnene på konspirasjonsteorier fikk dere bruk for i fortellingene deres?

 6. Hvor vanskelig var det å konstruere en egen konspirasjonsteori?

 7. Hvilket ansvar har vi som medborgere for å forhindre spredning av konspirasjonsteorier?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 14.10.2021

Læringsressurser

Falske nyheter og konspirasjonsteorier