Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk: Hvorfor kan konspirasjonsteorier være farlige?

Konspirasjonsteorier kan være en trussel for mennesker, samfunn og demokratiet. I denne oppgaven skal dere ta utgangspunkt i en konspirasjonsteori og utforske hvordan den kan vise seg å være farlig.
Tre menn poserer med amerikanske flagg og høyreradikale symboler i en offisiell bygning. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tips

Les disse to artiklene før dere starter:

Del 1: Gruppeoppgave

Gå sammen to og to eller tre og tre. Hver gruppe velger seg en konspirasjonsteori og setter seg inn i den. Bruk gjerne artikkelen Kjente konspirasjonsteorier som utgangspunkt. Deretter skal dere gjøre følgende oppgaver:

  1. Finn ulike kilder som beskriver hendelsen eller fenomenet konspirasjonsteorien tar for seg.

  2. Ta en kildesjekk på kildene dere har funnet. Bruk huskeregelen TONE.

  3. I artikkelen Hvordan avsløre en konspirasjonsteori? er det seks kjennetegn på konspirasjonstenkning. Hvor mange av disse kjenner dere igjen?

  4. Presenterer konspirasjonsteorien et fiendebilde eller en skjult "elite" som egentlig sitter med makten? Hvem er i så fall disse fiendene eller denne eliten?

  5. Har konspirasjonsteorien hatt noen alvorlige konsekvenser? I så fall hvilke?

  6. I hvilken grad har konspirasjonsteorien potensial til å være en trussel for andre mennesker eller for demokratiet?

Del 2: Presentasjon i plenum

Alle gruppene presenterer "sin" konspirasjonsteori for resten av klassen og deler hva de har funnet ut.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar utvik.
Sist faglig oppdatert 30.03.2022

Læringsressurser

Falske nyheter og konspirasjonsteorier