Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummering av nøkkeltall

Her får du en oversikt over nøkkeltall fordelt på rentabilitet, finansering og likviditet. Kommenter tallene. Hvordan har utviklingen vært?

Nøkkeltall per

31.12.X1

31.12.X0

LØNNSOMHET
(rentabilitet)

Dekningsgrad

39,7 %

32,5 %

Resultatgrad

2,7 %

-0,3

Egenkapital – rentabilitet etter skatt

55,8 %

-5,5 %

Totalkapitalrentabilitet

25,6 %

-1,3 %

LIKVIDITET


Likviditetsgrad 1

1,5

1,0

Likviditetsgrad 2

1,2

0,8

Arbeidskapital

64 500

300

FINANSIERINGEgenkapitalprosent (soliditet)

37,8 %

23 %

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 16.05.2018

Læringsressurser

Lønnsomhet