Hopp til innhold

Fagstoff

Rentabilitet

En noe mer avansert form for beregning av lønnsomhet kalles rentabilitet. Rentabilitet har å gjøre med hvor lønnsom driften har vært – altså i hvor stor grad kapitalen som er satt inn i bedriften, har forrentet seg eller gitt avkastning. Dette er ofte den viktigste delen av regnskapsanalysen.
Planter som vokser oppå gullpenger.Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eierne vil være spesielt interessert i resultatet av denne analysen. De vil gjerne sammenligne resultatet med hva de kunne ha oppnådd ved en alternativ investering, for eksempel ved å sette pengene i banken, i verdipapirer eller investere i en annen bedrift.

Rentabilitet

Nøkkelen til disse rentabilitet-analysene kan gjerne utrykkes slik:

ResultatInvestert kapital

Den investerte kapitalen kan være egenkapitalen eller hele balansesummen (totalkapitalen). Resultatet kan være resultat før eller etter skatt.

Egenkapitalrentabilitet (EKR)

Vi kan velge en av to varianter – EKR før eller etter skatt. Vi tar for oss den siste.

Årsresultat × 100Gjennomsnittlig egenkapital (EK)

Med gjennomsnittlig egenkapital mener vi at vi tar egenkapitalen ved begynnelsen av perioden (IB), plusser på egenkapitalen ved slutten av perioden (UB) og deler på to.

Grunnen til at vi bruker gjennomsnittlig egenkapital er at UB på mange måter kan være misvisende. Det kan for eksempel ha blitt investert ny egenkapital på slutten av året som ikke har «jobbet» hele året (det vil si ikke hatt betydning for hele årets resultat).


I vårt tilfelle får vi:

35 064 × 100(80 364 + 45 300) ÷2= 55,8%

I fjor var dette nøkkeltallet - 5,5% på grunn av underskudd.

Vi skal alltid være litt forsiktige med å si om noe er bra eller dårlig med hensyn til nøkkeltall. Vi kjenner kanskje ikke bransjen, bedriften og dens målsettinger. Vi vet kanskje heller ikke hvordan konjunkturene har vært, eller om bedriften er inne i en omstillingsprosess.

Men det å sammenligne med i fjor gir normalt mening. I hvilken retning har bedriften beveget seg? I vår bedrift har vi opplevd en stor forbedring. Og en avkastning på over 55 % vil nok for de aller fleste oppleves som enestående.

Totalkapitalrentabilitet (TKR)

Her finnes bare én variant, og du vil se en del likhetstrekk fra forrige analyse. Formelen er:

(Driftsresultat + finansinntekter) × 100Gjennomsnittlig totalkapital

(51 000 + 1 600) × 100(212 400 + 198 100) ÷ 2= 25,6%

I fjor var dette nøkkeltallet - 1,3 % på grunn av underskudd.

Vi gjør oss de samme tankene når vi vurderer TKR, som når vi vurderer EKR, ettersom vi ikke kjenner alle fakta.

Sum anleggsmidler19500Sum egenkapital80364Sum omløpsmidler192900Sum langsiktig gjeld3636Sum kortsiktig gjeld128400Sum eiendeler212400Sum egenkapital/gjeld212400


Resultatregnskap

Salgsinntekter

1 301 000

Varekostnader

785 000

Dekningsbidrag

516 000

Andre driftskostnader

465 000

Driftsresultat

51 000

Renteinntekter

1 600

Rentekostnader

3 900

Ordinært resultat før skattekostnad

48 700

Skattekostnad

13 636

Årsresultat

35 064

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 01.05.2018

Læringsressurser

Lønnsomhet