Hopp til innhold

Fagstoff

Lønnsomhet basert på resultatregnskapet

Vi skal nå se på hvilke nøkkeltall vi har for å beregne hva som blir igjen etter hvert som kostnadene «spiser av» resultatet. Slike beregninger kan gjøres på flere nivåer nedover i resultatregnskapet. Dekningsbidrag og resultatgrad er eksempler på slike nøkkeltall.
En hånd som holder pengesedler, med mynter i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dekningsbidraget og dekningsgraden

Det er ofte søkelys på dekningsbidraget i kroner og prosent måned for måned underveis i driftsåret. Når årsoppgjøret er ferdig og regnskapsanalysen kan utføres, blir normalt ikke dekningsbidraget analysert som en del av årsanalysen. Vi tar det imidlertid med her fordi det gir oss et nyttig utgangspunkt for regnskapsanalysen.

Dekningsbidraget regnes slik:

Salgsinntekter-variable kostnader=Dekningsbidrag    

For en handelsbedrift er de variable kostnadene normalt bare varekostnaden. For vår bedrift ser det slik ut:

Salgsinntekter1 301 000-variable kostnader785 000=Dekningsbidrag516 000             

Dekningsbidraget skal som kjent bidra til å dekke de faste kostnadene og eventuelt gi fortjeneste.

Omregnet i prosent: 516 000 × 1001 301 00= 39,7%

Tallet vi får, kalles dekningsgrad og viser i hvor stor grad vi får dekket de faste kostnadene våre. Salget er 100 %. Her spiser de variable kostnadene opp 60,3 %, og resten, altså 39,7 %, skal bidra til å dekke de faste kostnadene.

Har vi nok dekningsbidrag til å dekke alle de faste kostnadene, og blir det noe til overs – altså får vi overskudd? I vårt tilfelle har vi det, og overskuddet blir 35 064 kroner. Er det bra? For å finne ut av det må vi gjøre noen analyser.

Det å vurdere et kronebeløp er imidlertid vanskelig, men å få det omregnet til en prosent, altså et nøkkeltall, er nyttig.

Resultatgraden

Det er en nyttig øvelse å regne ut det endelige årsresultatet i prosent av inntektene. Vi får:

35 064 × 1001 301 00= 2,7 %

Vi kaller dette resultatgraden – altså i hvilken grad vi har et resultat. Det er naturlig å regne dette i prosent av salget (aktiviteten). Da får vi fram i hvilken grad alle aktivitetene har gitt et netto resultat, det vil si et overskudd.

I vårt tilfelle blir 2,7 % av aktiviteten igjen til eierne. Pengene kan brukes til å styrke egenkapitalen og/eller til å betale utbytte. Det innbærer at 2 kroner og 70 øre av hver hundrelapp bedriften omsetter, blir igjen til eierne.

Studer illustrasjonen under. Her prøver vi å få fram hvordan vi nå har brukt tall i resultatregnskapet til å gjøre sammenligninger.

Sum anleggsmidler19500Sum egenkapital80364Sum omløpsmidler192900Sum langsiktig gjeld3636Sum kortsiktig gjeld128400Sum eiendeler212400Sum egenkapital/gjeld212400

Vurder hvordan dekningsbidraget og dekningsgraden har utviklet seg for bedriften vår.

Resultatregnskap

Salgsinntekter

1 301 000

Varekostnader

785 000

Dekningsbidrag

516 000

Andre driftskostnader

465 000

Driftsresultat

51 000

Renteinntekter

1 600

Rentekostnader

3 900

Ordinært resultat før skattekostnad

48 700

Skattekostnad

13 636

Årsresultat

35 064

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 02.05.2018

Læringsressurser

Lønnsomhet