Hopp til innhold

Fagstoff

Likviditet

Med likviditet menes at bedriften har god betalingsevne – at den kan gjøre opp sine forpliktelser til rett tid. Betalingsevnen er vel så viktig som de økonomiske resultatene.
Dame putter penger på en sparegris mens hun taster på en kalkulator.Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

En bedrift kan leve relativt lenge med dårlige resultater, men ikke med dårlig likviditet. Det å ikke kunne gjøre opp for seg vil nemlig ødelegge all tillit til bedriften hos leverandører og banker.

Det er viktig å følge opp bedriftens likviditet. På samme måten som man kan gjøre det på grunnlag av regnskapet, kan man også beregne nøkkeltall på grunnlag av budsjettet, altså på forhånd.

Det er også aktuelt å beregne likviditeten i ettertid, ikke minst når man analyserer andre bedrifter – det vi kalte for ekstern analyse.

I disse analysene er det omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden vi ser på.

Arbeidskapital

Vi regner ut arbeidskapital ved å ta summen av omløpsmidlene minus kortsiktig gjeld. Altså:

BALANSE

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Anleggsmidler

Egenkapital

Omløspsmidler

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld


Arbeidskapital=Omløpsmidler-kortsiktig gjeld

For vår bedrift: 192 900-128 400=64 500

Dette er ikke penger som finnes på en bankkonto, men er et utrykk for bedriftens arbeidskapital eller økonomiske handlefrihet. Grunnen til at man kan si dette, er at omløpsmidlene stadig gjøres om til penger, og disse pengene kan blant annet brukes til å betjene den kortsiktige gjelda.

Likviditetsgrader

Vi kan også få uttrykt likviditeten i form av nøkkeltall.

Likviditetsgrad (LG1) = OmløpsmidlerKortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 1 bør helst være minst 2, det vil altså si at omløpsmidlene skulle være dobbelt så høye som den kortsiktige gjelda.

For vår bedrift blir LG1: 192 900128 400= 1,5

I fjor var nøkkeltallet 1,0, så vi ser en klar bedring selv om vi ikke når opp til den gamle normen.

En noe tøffere test kalles Likviditetsgrad 2 (LG 2).

Likviditetsgrad 2 (LG 2) = Omløpsmidler - varelageretKortsiktig gjeld

Her fjerner vi varelageret (som er det tyngst omsettelige omløpsmiddelet) fra formelen, og vi sitter da igjen med det vi kaller for de mest likvide omløpsmidlene.

Likvidtetsgrad 2 bør helst være minst 1, det vil si at de mest likvide omløpsmidlene skulle være like store som den kortsiktige gjelda.

For vår bedrift blir LG 2: 192 900 - 41 000128 400 =1,2

Her ser vi at vi oppfyller dette kravet. Det gjorde vi ikke i fjor da tallet var 0,8.

Som en grei tommelfingerregel får vi altså at likviditetsgradene skal være:

LG 1 = >2

LG 2 = >1

Dette kravet er nok i dag urealistisk høyt i de fleste bransjer, men kan være et godt utgangspunkt for vurderingene.

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Sum anleggsmidler

19 500

Sum egenkapital

80 364

Sum omløspsmidler

192 900

Sum langsiktig gjeld

3 636

Sum kortsiktig gjeld

128 400

Sum eiendeler

212 400

Sum EK/gjeld

212 400

Resultatregnskap

Salgsinntekter

1 301 000

Varekostnader

785 000

Dekningsbidrag

516 000

Andre driftskostnader

465 000

Driftsresultat

51 000

Renteinntekter

1 600

Rentekostnader

3 900

Ordinært resultat før skattekostnad

48 700

Skattekostnad

13 636

Årsresultat

35 064

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 02.05.2018

Læringsressurser

Lønnsomhet