Hopp til innhold

Fagstoff

Gruppere regnskapstall

For å kunne beregne nøkkeltall må vi gruppere regnskapstallene etter regler for oppstilling av resultatregnskap og balanse.
Regnskap. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gruppering av tall fra regnskapet

Under har vi tegnet to tabeller – en for resultatregnskapet og en for balansen for bedriften vår. Vi har gruppert eller slått sammen en del tallstørrelser fra regnskapet fra fagartikkelen Eksempler på nøkkeltall. Videre har vi satt inn noen av tallene fra regnskapet i boksene (der har vi bare tatt med tall fra det siste året).

Eksempler på nøkkeltall.

Når vi videre drøfter tallene, vil vi bruke denne illustrasjonen i analysene våre.

Balansen

Sum anleggsmidler19500Sum egenkapital80364Sum omløpsmidler192900Sum langsiktig gjeld3636Sum kortsiktig gjeld128400Sum eiendeler212400Sum egenkapital/gjeld212400

Resultatregnskapet

Resultatregnskap

Salgsinntekter

1 301 000

Varekostnader

785 000

Dekningsbidrag

516 000

Andre driftskostnader

465 000

Driftsresultat

51 000

Renteinntekter

1 600

Rentekostnader

3 900

Ordinært resultat før skattekostnad

48 700

Skattekostnad

13 636

Årsresultat

35 064

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 02.05.2018

Læringsressurser

Lønnsomhet