Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Utvikling og læring

I alle institusjoner en barne- og ungdomsarbeider kan jobbe ved, vil det å stimulere til utvikling og læring være en vesentlig del av arbeidet. For å kunne gjøre dette må du ha kunnskap og kompetanse om hva som gir barn gode utviklings- og læringsvilkår.

Språkutvikling

Vi bruker språket til å kommunisere med andre, og det gjør det mulig for oss å formidle tanker, ønsker, idéer og følelser. Språket påvirker alle sider ved barns utvikling, og det utvikler seg hele tiden. Barns språkutvikling dreier seg om hvordan de tilegner seg språket.

Læringsressurser

Språkutvikling