Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Utvikling og læring

I alle institusjoner en barne- og ungdomsarbeider kan jobbe ved, vil det å stimulere til utvikling og læring være en vesentlig del av arbeidet. For å kunne gjøre dette må du ha kunnskap og kompetanse om hva som gir barn gode utviklings- og læringsvilkår.

Barn og unges utvikling

Barn og unges utvikling henger sammen med barnet selv, barnets miljø og mulighetene barnet har til å delta i ulike handlinger. Det er viktig å være klar over at barn er forskjellige og at utviklingen er individuell. Det er naturlig med store forskjeller mellom barn på alle utviklingsområdene.

Læringsressurser

Barn og unges utvikling