Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Utvikling og læring

I alle institusjoner en barne- og ungdomsarbeider kan jobbe ved, vil det å stimulere til utvikling og læring være en vesentlig del av arbeidet. For å kunne gjøre dette må du ha kunnskap og kompetanse om hva som gir barn gode utviklings- og læringsvilkår.

Motorisk utvikling

Den motoriske utviklingen handler om å kunne styre og kontrollere egen kropp. Motorikken utvikles ved at barn og unge er fysisk aktive. Gjennom å stimulere og trene både grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter og balanseferdigheter vil den motoriske utviklingen styrkes og utvikles.

Læringsressurser

Motorisk utvikling