Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Utvikling og læring

I alle institusjoner en barne- og ungdomsarbeider kan jobbe ved, vil det å stimulere til utvikling og læring være en vesentlig del av arbeidet. For å kunne gjøre dette må du ha kunnskap og kompetanse om hva som gir barn gode utviklings- og læringsvilkår.

Sosial og emosjonell utvikling

Det er nær sammenheng mellom sosial og emosjonell utvikling. Den emosjonelle utviklingen danner grunnlaget for den sosiale utviklingen. Kunnskap om sosial og emosjonell utvikling vil bidra til at du kan støtte og stimulere denne utviklingen hos barn og unge.

Læringsressurser

Sosial og emosjonell utvikling