Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Utvikling og læring

I alle institusjoner en barne- og ungdomsarbeider kan jobbe ved, vil det å stimulere til utvikling og læring være en vesentlig del av arbeidet. For å kunne gjøre dette må du ha kunnskap og kompetanse om hva som gir barn gode utviklings- og læringsvilkår.

Selvbilde og trygg identitet

Barne- og ungdomsarbeideren skal arbeide for at barn har det bra, får tro på seg selv og egen mestring og opplever seg som verdifulle akkurat slik de er. Du må derfor ha kunnskap om hva som påvirker barnets selvfølelse, selvbilde og identitet positivt.

Læringsressurser

Selvbilde og trygg identitet