Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bærekraftig norgesferie

Reiselivsnæringen i Norge har blitt stor, og stadig nye destinasjoner og turistmål dukker opp. Filmen under viser et eksempel fra Trysil, og hvordan dette turistmålet har vokst de siste seksti årene. Hvordan kan vi sikre bærekraftig vekst i norsk reiseliv?

Oppgave

Forberedelser for læreren

  • Lag lapper med ett av FNs bærekraftsmål på hver, og brett lappene sammen.
  • Lag lapper med ett slumpord på hver. Du kan bruke slumpordene som er listet opp nedenfor, eller finne på egne.

I klassen

  • Gå gjennom FNs bærekraftsmål, og diskuter hvordan vi kan se dem i sammenheng med norsk reiseliv.
  • Diskuter reiselivet i Norge og hva som definerer et bærekraftig reiseliv.
  • Del klassen i grupper på fire.

I grupper

  • To på hver gruppe trekker hver sin lapp. Den ene trekker et bærekraftsmål, og den andre trekker et slumpord.
  • Bruk tre minutter på å lese om bærekraftsmålet dere har fått, og på å diskutere hva det faktisk betyr for reiselivet.
  • Bruk ti minutter på å diskutere dere fram til fire ulike forretningsideer dere kommer på med utgangspunkt i bærekraftsmålet og slumpordet.
  • Bruk ett minutt på å presentere en av forretningsideene for klassen.

Slumpord

Politikere, app, fiskebåt, blogg, eldre, armbånd, troll, isbre, ungdom, kaffekopp, isbjørn, familie, lærere, mobiltelefon, virtual reality

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 12.05.2020

Læringsressurser

Forretningsidéer og mål