Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utvikle nye metoder for leksehjelp

Skolene trenger deres hjelp! Mange elever i ungdomsskolen og på videregående synes lekser er kjedelig og vanskelig. Og ikke alle har noen hjemme til å hjelpe seg, av ulike grunner. Kommunen har fått tilbakemeldinger fra skolene om dette, og ber nå om deres hjelp til å ta tak i denne utfordringen.
Gutt sitter ved en skrivepult hjemme og jobber på PC. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kommunen og skolene trenger deres hjelp til å finne nye metoder for digital leksehjelp.

Oppgave

I klassen

 • Snakk om leksehjelp i klassen. Del erfaringer og diskuter hva som er bra og mindre bra med leksehjelp.
 • Bli enige om hva som er de åtte største utfordringene med leksehjelp. Skriv en liste på tavla og nummerer punktene.
 • Del klassen inn i grupper på fire.

I grupper

 • To elever i hver gruppe skriver ned et tall mellom 1 og 8 og et tall mellom 1 og 12. Det første tallet representerer en av utfordringene dere har blitt enige om i klassen. Det andre tallet skal dere bruke til å velge ord fra slumpordlista nederst på siden.
 • Ta utgangspunkt i utfordringen og slumpordet deres, og diskuter dere fram til noen ideer til hvordan skolene kan drive digital leksehjelp.
 • Presenter en av ideene deres for klassen.

Slumpord

 1. podkast
 2. lærer
 3. app
 4. telefon
 5. matematikk
 6. eple
 7. flyktninger
 8. bibliotek
 9. bok
 10. ferie
 11. ekspert
 12. eldre

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 11.05.2020

Læringsressurser

Forretningsidéer og mål